Roosters > Ploegbezetting en vakantiedagen

Ploegbezetting en vakantiedagen

shiftkalender

Met de onderstaande rekentool kan je de minimum of maximum ploegbezetting, het aantal werkdagen of het aantal dagen vrijaf per persoon berekenen.

Je dient minstens drie van de vier parameters in te vullen, de vierde wordt dan berekend. Als je ook de vierde parameter invult krijg je een volledige analyse te zien.

Parameters

De maximum ploegbezetting is het totale aantal medewerkers waaruit een ploeg bestaat. Voor deeltijdse medewerkers kan je cijfers na de komma gebruiken. Als een ploeg bijvoorbeeld uit 5 voltijdse medewerkers, een 50% deeltijdse en een 80% deeltijdse medewerker bestaat dan is de maximum ploegbezettting 5 + 0,50 + 0,80 = 6,30 i.p.v. 7 medewerkers.

De minimum ploegbezetting is het het minimum aantal medewerkers dat nodig is om je dienst te verzekeren gedurende één shift (doorgaans 8 of 12 uur).

Het aantal werkdagen (werkuren) is uiteraard het aantal dagen (uren) dat er gewerkt dient te worden, dus zonder de roostervrije dagen of shiftbreaks.
In het voorbeeld hieronder is deze periode één jaar maar je kan de berekening ook maken voor een kortere periode. Belangrijk is dat je in de beschouwde periode enkel het aantal werkdagen telt.
Als je in een gemengd rooster werkt waarbij je bijvoorbeeld in de weekends 12 uur dient te werken en tijdens de week 8 uur, dan reken je best met uren in plaats van dagen.

Het aantal dagen vrijaf is het totaal aantal dagen (of uren) die een medewerker gepland vrij kan nemen, meestal inclusief alle feestdagen, vakantiedagen, dagen arbeidsduur­vermindering, compensatie van overwerk...
Als je op de feestdagen sowieso vrij bent dan mag je die uiteraard niet meetellen in het aantal dagen vrijaf maar dan zal ook het aantal werkdagen lager zijn.

Berekenen

Gegevens
Maximum ploegbezetting [aantal personen]
Minimum ploegbezetting [aantal personen]
Aantal werk-  
(zie roosters)
Aantal dagen vrijaf per persoon
(inclusief vakantie, arbeidsduur­vermindering, feestdagen, ...)

Trof je een fout aan in de berekeningen? Graag een e-mailFacebook  Twitter