Roosters > Veranderen van rooster

Veranderen van rooster

Agendarooster.csv

Wanneer je een ander rooster gaat lopen heeft dit soms ook een invloed op je aantal vakantiedagen. Met de onderstaande berekeningsmodule kan je bepalen dewelke.

Vooraleer je aan het rekenen gaat, wil ik je er eerst toch graag op wijzen dat de resultaten slechts een benadering zijn. Veel hangt af van de afspraken die op jouw bedrijf gemaakt zijn en de berekeningsmethode die daarbij gebruikt werd.

Aantal dagen vakantie

Het aantal werkuren per week kan je opzoeken bij roosters. Omdat dit getal afhankelijk is van het aantal (werk)dagen per jaar kan dit van jaar tot jaar verschillen. Daarom wordt het aantal werkuren per week meestal per bedrijf vastgelegd.

Het voorbeeld dat werd ingevuld stelt een overgang voor van een "4 ploegen 777" naar een "5 ploegen 34" rooster.

Huidig rooster
Aantal werkuren per week (zie roosters)
Aantal werkuren per week volgens CAO
Gemiddeld aantal werkuren per dag
Totaal aantal vakantiedagen
(arbeidsduur-vermindering en feestdagen inbegrepen)
Aantal terugkomdagen
Toekomstig rooster
Aantal werkuren per week
(zie roosters)
Aantal werkuren per week volgens CAO
Gemiddeld aantal werkuren per dag

Trof je een fout aan in de berekeningen? Mail het mijFacebook  Twitter