Roosters > De benaming van een shiftrooster

De benaming van een shiftrooster

beide

Hoe benoem je een ploegenrooster zodat je er met je collega's over kan praten zonder dat je tong in de knoop raakt? Wanneer je over het V,V,L,L,N,N,X,X,X,X rooster of het O,O,M,M,N,N,X,X,X,X rooster begint zal je wellicht op weinig bijval kunnen rekenen. Daarom heb ik getracht om aan de hand van enkele regels een shiftsysteem te benoemen met een aantal cijfers.

  • Een rooster wordt steeds voorafgegaan door het aantal ploegen. Bijvoorbeeld "2 ploegen" of "7 ploegen".
  • Een shiftrooster bestaat uit werkdagen en rustdagen. Alleen de werkdagen worden benoemd.
  • In het rooster wordt een vroege dienst of dagdienst gekozen als referentiepunt. Het aantal van deze diensten wordt benoemd met een cijfer, gevolgd door het aantal andere diensten. Wanneer we het hebben over het "5 ploegen 222" rooster dan kan je daaruit afleiden dat het om een vijf ploegen rooster gaat met groepjes van 2 dezelfde diensten. In dit geval 2 ochtenddiensten, 2 middagdiensten en 2 nachten.
  • Er worden maximaal drie diensten benoemd. Zo weet je dat het "5 ploegen 34" rooster 3 vroege diensten heeft, gevolgd door 4 andere diensten. Dit zouden late of nachtdiensten kunnen zijn.
  • Wanneer een rustdag belangrijk is om een onderscheid te maken tussen twee roosters dan wordt er gebruik gemaakt van de underscore "_". In het "5 ploegen 22_2" rooster merk je dan dat dit verschilt van het "5 ploegen 222" rooster omdat je tussen de late dienst en de nachtshift een vrije dag hebt.
  • Als een rooster slechts een variatie is op een ander dan wordt er "alt" gebruikt. Zo zal "5 ploegen 222 alt" bijvoorbeeld één of meerdere dagen verschoven zijn tegenover "5 ploegen 222".
  • Wanneer er in een rooster dagploegen voorkomen dan wordt dit aangeduid met D achter de cijferreeks. Zo is het "7 ploegen 777D" rooster een rooster dat onder meer bestaat uit 7 vroege diensten, 7 late shiften en 7 nachtdiensten. Ergens in het rooster zitten er ook dagshiften.
  • Als er in een rooster lange perioden van rust voorkomen dan wordt dit aangegeven met een X achter de cijferreeks. Zo is het "5 ploegen 223X" rooster een rooster dat onder meer bestaat uit 2 vroege diensten, 2 late shiften en 3 nachtdiensten. In dit rooster zit ook een periode van 10 dagen rust.

Dit is geen exacte wetenschap! Bovendien hebben we door de veelheid aan roosters al verschillende keren moeten afwijken van deze "regels". Het belangrijkste is dat iemand relatief snel z'n eigen rooster terugvindt.


Facebook  Twitter