Ploegenwerk > Middagdutje is goed voor nachtarbeiders

Middagdutje is goed voor nachtarbeiders

Ons lichaam is niet gemaakt om 's nachts wakker te zijn en overdag te slapen. Vandaar dat het risico op slaapstoornissen bij ploegenwerkers heel wat groter is dan bij mensen met een nine-to-five job.

Middagdutje is goed voor nachtarbeiders

Terwijl bij de doorsneebevolking zowat een derde regelmatig wordt geconfronteerd met slaapstoornissen is dat bij nachtarbeiders bijna de helft. Het zal dan ook niet verbazen dat het aantal nachtwerkers dat kampt met slapeloosheid, ongeveer 30%, tot 10% hoger ligt dan bij werknemers die overdag werken.

Iemand die in ploegendienst werkt slaapt bovendien ongeveer 1 tot 2 uur minder dan iemand met een dagtaak. Dit leidt dikwijls tot chronische vermoeidheid, verminderde alertheid, problemen met de spijsvertering, een groter risico op ongevallen, problemen met inslapen en een verhoogd gebruik van suikers en cafeïne.

Tips om de aanpassing bij nachtarbeid te verbeteren

  • Compenseer een deel van je slaaptekort met een powernap.
  • Een powernap van zo'n twintig minuten is ideaal om de vermoeidheid te verdrijven en geeft je een nieuwe dosis alertheid. Om te recupereren is het beter de korte siësta te vervangen door een powernap van één slaapcyclus, dat is ongeveer anderhalf uur.
  • Om de synchronisatie van je biologische klok met je ploegenschema te vergemakkelijken kan je gebruik maken van licht en donker. Gebruik tijdens de nachtdienst een sterke lichtbron op je werkplek en dim deze naarmate het einde van je dienst nadert. Tracht, indien mogelijk, contact met zonlicht (zonnebril) en blauw licht (beeldschermen) op het einde van je nachtdienst te vermijden. Slaap in een zo duister mogelijke kamer. Wanneer je versuft wakker wordt breng dan zoveel mogelijk tijd door in het buitenlicht.
  • Als je je eigen diensten kan bepalen kies dan bij voorkeur voor een voorwaarts roterend rooster waarbij een reeks ochtenddiensten gevolgd wordt door middagdiensten en vervolgens door nachtdiensten. Tracht het aantal nachtdiensten te beperken tot twee of drie. Plan daarna voldoende rust in.
  • Bij ernstige slaapproblemen kan je, uiteraard steeds in overleg met je huisarts, overwegen om tijdelijk een licht slaapmiddel te nemen of een kleine dosis melatonine ongeveer één uur voor het slapen gaan. Melatonine vergemakkelijkt het inslapen bij wisselende diensten maar zorgt er niet voor dat je dieper en langer slaapt.

Bron: e-gezondheid - 07-10-2008
Facebook  Twitter  Google+