Kalenders > Agendarooster.csv

Agendarooster.csv

Agendarooster.csv

Agendarooster.ics werkt niet op je toestel of je gebruikt een oudere versie kalendersoftware?

Met deze toepassing kan je een ploegenrooster in het .csv of .xls formaat aanmaken, dit kan je dan importeren in je agendasoftware. Het importeren gebeurt telkens voor één jaar, het jaar dat je tijdens de configuratie kiest. Standaard is dat het huidige kalenderjaar.

Een .csv-bestand, en uiteraard ook een .xls-bestand, kan je openen in Excel. Het is sterk aangeraden om de lijst eerst in Excel te controleren vooraleer je hem importeert. Het importeren van de meldingen (afspraken) gebeurt immers dag per dag. Dit betekent ook dat je elke melding afzonderlijk zal moeten verwijderen wanneer je je hebt vergist, en dat voor het hele jaar! De beste en veiligste oplossing is om het .csv of .xls bestand te importeren in een nieuwe kalender.

Configuratie

In je agendasoftware maak je best eerst een nieuwe agenda aan. Hierin importeer je het bestand dat zo dadelijk zal worden aangemaakt.

Kies een ploegenstelsel en een ploeg uit de lijst. Controleer de begin- en einduren van je diensten en klik op OK.

Zit je ploegenstelsel niet in het lijstje? Geen probleem, je kan ook zelf een rooster aanmaken. Meer informatie daarover vind je in de faq.

Rooster:?
Referentiedatum rooster [DD/MM/JJJJ]:?
Benaming diensten:
begin &einde van je diensten:
dienst begin einde
V (=ochtend)
L (=middag)
N (=nacht)
D (= dag)
(is je rooster bv. V,V,L,L,wacht,X,X vul dan hierboven wacht in, gevolgd door de uren)
Jaartal:


Werkt Agendarooster.csv niet op jouw PC? Mail het mijFacebook  Twitter