Home > Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.shiftkalender.be, zijn (mobiele) applicaties en zijn internetdiensten, verder genoemd "shiftkalender.be". Door van shiftkalender.be gebruik te maken verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden tevens voor onze apps in de Google play store en de Microsoft app store.

Shiftkalender.be wordt u ter beschikking gesteld door Informedia met maatschappelijke zetel te Sint-Mauritiuslaan 29, 2950 Kapellen, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0669.950.492. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info(at)informedia(dot)be. U kan ons ook bereiken via het contactformulier van deze website.

Informedia kan deze voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en/of de bijzondere voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt via www.shiftkalender.be en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Informedia raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, naamsystemen voor ploegendiensten, programmeercode, tekeningen, foto's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van shiftkalender.be of zijn applicaties zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Informedia of derden toe. Het is verboden de via shiftkalender.be aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken of de applicaties te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De applicaties van shiftkalender.be zijn gratis voor zover deze door één persoon en op één toestel worden gebruikt. Commercieel gebruik, bruikleen of verkoop van de applicaties is niet toegestaan, ook niet als extra toepassing bij een andere dienst of product.

Niet-toegestaan gebruik van shiftkalender.be

U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van shiftkalender.be waardoor de website of de applicaties worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt worden gemaakt
 • Shiftkalender.be niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
 • Shiftkalender.be niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

Informatie

De informatie, applicaties, producten en diensten die op of via shiftkalender.be worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Informedia staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Informedia is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op of via de website of in de applicaties, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken. Informedia is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten op shiftkalender.be of in zijn applicaties. Informedia zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van het gebruik van shiftkalender.be of van zijn applicaties.

Links naar andere websites

Shiftkalender.be kan hyperlinks naar websites, webpagina's of applicaties van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Informedia heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door shiftkalender.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen

Indien er via shiftkalender.be rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Informedia hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar www.shiftkalender.be

Het aanleggen van hyperlinks naar www.shiftkalender.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan. Het gebruik van (delen van) deze site in andere websites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Informedia heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf shiftkalender.be te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van shiftkalender.be hebt u geen recht op een schadevergoeding of een compensatie.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.
Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy

Contactgegevens

De gegevens, uw e-mail adres en eventueel uw naam en voornaam, die worden verzameld door shiftkalender.be zijn uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden zoals het inschrijven op een nieuwsbrief en het beantwoorden van vragen. Deze informatie wordt enkel gebruikt door Informedia en wordt niet ter beschikking gesteld van derden, behalve indien we hiertoe wettelijk verplicht zouden worden.

De houder van deze informatie is Informedia. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Als u ons contacteert bewaren wij uw bericht en de verdere communicatie hierover zo lang als nodig maar nooit langer dan 2 jaar. Als wij u een nieuwsbrief sturen hebt u steeds de mogelijkheid om u definitief uit te schrijven, daarna ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Uiteraard hebt u het recht op toegang, op verbetering en op schrapping van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Contacteer ons daarvoor via de gegevens bovenaan deze pagina of via onze contactpagina.

Statistische doeleinden

Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik, eventueel misbruik en de werking van onze diensten te analyseren en verbeteren. Zo kunnen wij ons aanbod nog beter en relevanter voor je maken.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van shiftkalender.be, gebruiken we logging en zogenaamde ‘cookies’. Over cookies kan je verder in deze tekst meer informatie vinden. De gegevens die wij op deze manier verwerken zijn bijvoorbeeld een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van je bezoek, je browser, merk, type en besturingssysteem van het toestel dat je gebruikt. Met die gegevens kunnen we een ruwe inschatting van je locatie maken. Deze gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 26 maanden. Voor alle duidelijkheid; uw naam en/of e-mail adres maken geen deel uit van deze gegevensset.

Voor de analyse van deze gegevens maken wij gebruik van de diensten van Google Universal Analytics, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Hier kan u het betreffende privacy beleid inkijken.

Via de cookie-instellingen onderaan deze pagina kan u ervoor opteren om uw IP-adres te maskeren. Een gedeelte van uw IP-adres wordt dan onleesbaar gemaakt zodat de statistische gegevens niet meer in verband kunnen gebracht worden met het IP-adres van uw toestel.

Reclame en aangepaste reclame

Voor het voortbestaan van shiftkalender.be zijn wij volledig afhankelijk van advertising. Je zal dus reclame zien wanneer je een van onze diensten gebruikt.

Hierbij kan via advertentiecookies je surfgedrag op websites en applicaties gevolgd worden om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dit gebeurt op basis van eerdere bezoeken en/of bezoeken aan externe websites. Het aangemaakte profiel laat vervolgens toe om advertenties, die van externe leveranciers en advertentienetwerken afkomstig zijn, op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor doen we beroep op de diensten van Google Adsense, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Zij beheren het gebruikersprofiel dat wordt gebruikt om je advertenties te tonen die bij jouw interesses passen. Persoonlijke identificatiegegevens zoals je naam of je e-mail adres worden hier niet voor gebruikt. Meer over het privacy-beleid van Google vind je hier.

We vragen steeds je toestemming om aangepaste advertenties op shiftkalender.be te tonen. Dat doen we via de cookie-instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je shiftkalender.be gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen intrekken. Voor een goede verstandhouding; je zal nog steeds reclame zien wanneer je shiftkalender.be gebruikt, alleen zal die niet meer aangepast zijn aan jouw vermoedelijke interesses.

Een volledig overzicht van alle mogelijke externe leveranciers en advertentienetwerken vindt u hier. U kan deze websites bezoeken om u af te melden voor cookies voor gepersonaliseerde advertenties (als de leverancier of het advertentienetwerk deze mogelijkheid aanbiedt) maar voor uw gemak kan u zich via Google ook als gebruiker afmelden voor gepersonaliseerde advertenties via advertentie-instellingen of door www.aboutads.info te bezoeken.

Google Adsense wordt gebruikt voor de advertising op vele websites. Zelfs wanneer je bij ons geen toestemming voor aangepaste reclame hebt gegeven of deze toestemming hebt ingetrokken kan het zijn dat er bij Google Adsense of één van zijn partners of advertentienetwerken een gebruikersprofiel van je bestaat, als gevolg van je bezoek op andere derde websites.

Sociale media

Sommige knoppen en velden op shiftkalender.be verwijzen je door naar social media zoals Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn. De knoppen die naar die sociaalnetwerksites verwijzen, worden gerealiseerd en beheerd door de sociale media zelf. Wij hebben dus ook geen volledige controle op de cookies die soms door sociale media worden geplaatst. Wij adviseren je dan ook om de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de betreffende sociaalnetwerksites door te nemen. Voor onder andere Facebook gebruiken wij plugins om op een gemakkelijke manier opmerkingen te delen en deze weer te geven op shiftkalender.be. Via de cookie-instellingen verder op deze pagina kan je je voor deze dienst afmelden.

Microsoft store apps

Zoals al vermeld gelden voor Ploegenrooster voor Windows 10 dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor shiftkalender.be.

Nadat u de applicatie uit de Microsoft store hebt gedownload en geïnstalleerd op uw Windows-toestel is er tussen de app en Informedia geen enkele rechtstreekse uitwisseling van gegevens meer, dus ook niet van persoonsgegevens. De instellingen die u in de app aanbrengt dienen louter om de app aan uw wensen aan te passen en in te stellen en omvatten geen persoonsgegevens. In hoeverre Microsoft inzage heeft op deze instellingen is voorwerp van de overeenkomst die u met Microsoft aanging bij de installatie van uw besturingssysteem.

De applicatie die u gaat downloaden of installeren bevat mogelijk advertenties, soms ook gepersonaliseerde reclame. De advertentienetwerken waar Microsoft mee samenwerkt vindt u hier. Aangezien het hier niet om een browsertoepassing gaat maar om specifieke software voor uw besturingssysteem is deze niet te controleren met browserinstellingen. U kan u voor uw besturingssysteem en/of voor uw account afmelden voor gepersonaliseerde reclame op de volgende manier; afmelden.

Microsoft verzamelt gegevens over het gebruik van zijn advertentieservices en de prestaties ervan in deze app. Microsoft kan deze gegevens gebruiken om verzamelde rapporten te genereren die kunnen worden bekeken door de klanten en partners van Microsoft. Microsoft kan deze gegevens ook gebruiken om (a) haar producten en services te verbeteren en te optimaliseren, en (b) campagnerapportage te verstrekken aan adverteerders waarvan de advertenties zijn weergegeven.

Overige zaken m.b.t. privacy

Voor het beheer van onze webserver gebruiken wij de diensten van IN b.v.b.a., Excelsiorlaan 15, B-1930 Brussel. Graag verwijzen wij u door naar de betreffende privacy policy.

Jammer genoeg verloopt de uitwisseling van informatie via het internet nooit gegarandeerd volledig veilig. Ook al doen wij ons best om jouw gegevens te beschermen, verlies van gegegevens of onrechtmatige toegang tot shiftkalender.be is nooit uit te sluiten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer en eenvoudiger te maken en om de inhoud van shiftkalender.be beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of minder optimaal functioneren.

Als u onze website voor het eerst bezoekt dan gebeurt dit zonder gepersonaliseerde reclame, met een gemaskeerd IP-adres voor statistische analyse en zonder plugins voor sociale media. Als u akkoord gaat met de plaatsing van cookies dan worden deze diensten geactiveerd. U kan deze diensten uitschakelen of weer inschakelen via de instellingen verder op deze pagina.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje dat door de server van deze website, of de server van zijn partners, in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u shiftkalender.be raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Ze worden ook gebruikt voor analyse van het webverkeer en voor interactie met sociale media.

Wij maken een onderscheid tussen eerstepartij- en derdepartijcookies en dit op basis van de herkomst. Eerstepartijcookies zijn cookies die wij zelf in beheer hebben. Ze zijn eigen aan shiftkalender.be. Een voorbeeld is de cookie die wij plaatsen om uw voorkeuren m.b.t. analyse en advertising te bewaren. Derdepartijcookies zijn cookies die een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens je gebruik van shiftkalender.be. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door je bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van adverteerders, die ervoor zorgen dat je advertenties te zien krijgt.

Welke cookies worden er gebruikt op deze website?

 • Noodzakelijke cookies
 • Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om informatie te bewaren die je invult of aanklikt op de pagina’s. Ook voor niet-gepersonaliseerde reclame worden er cookies geplaatst. Dit is om de reclameruimte technisch zo optimaal mogelijk in te vullen, om te vermijden dat er steeds dezelfde reclame getoond wordt of om eventueel misbruik via de reclameruimte te monitoren. Ook de cookie-instellingen voor shiftkalender.be maken deel uit van deze noodzakelijke cookies. Er is geen toestemming nodig voor het gebruik van deze cookies.

  CookieAccept: instellingen cookie consent [max. 2 jaar]

 • Statistische cookies
 • Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop shiftkalender.be wordt gebruikt zodat we onze diensten kunnen verbeteren, aanpassen en controleren op eventueel misbruik. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld maar u kan er wel voor opteren om een gemaskeerd ip-adres te gebruiken. Dit kan u instellen verder op deze pagina.

  _ga: Google Analytics [max. 2 jaar]
  _gat: Google Analytics [1 dag]
  _gid: Google Analytics [1 dag]

 • Advertentiecookies
 • Advertentiecookies volgen je surfgedrag op shiftkalender.be om je gebruikersprofiel samen te stellen. Op basis van dit profiel worden er gepersonaliseerde advertenties getoond. Deze cookies worden niet door shiftkalender.be geplaatst maar door externe leveranciers en advertentienetwerken. Meer informatie vindt u onder de rubriek 'privacy'. Via de instellingen onderaan deze pagina kan u zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties. Dit betekent echter niet dat u geen reclame meer te zien zal krijgen, alleen zal deze niet meer aangepast zijn aan uw persoonlijke voorkeuren.

  Voor de plaatsing van advertenties maken we gebruik van het platform Google Adsense. Hier kan u de typen cookies vinden die eventueel door Google gebruikt worden. Voor de advertenties werkt Google ook samen met DoubleClick. Een volledige lijst van alle adverteerders waarmee samengewerkt wordt en welke cookies deze adverteerders plaatsen vindt u hier. In principe wordt op www.shiftkalender.be enkel gebruik gemaakt van de adverteerders met een (*).

 • Socialemedia-cookies
 • Socialemedia-cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op shiftkalender.be mogelijk te maken. Meestal gaat het dan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die via shiftkalender.be wordt getoond. Maar het kan ook gaan om verwijzingen van shiftkalender.be naar de sociale media of omgekeerd. Sociale media kunnen via shiftkalender.be cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, hierop hebben wij zelf geen controle. Voor sommige social media plugins kan u zich onderaan deze pagina afmelden.

Cookies beheren/uitschakelen

U kunt de cookies die shiftkalender.be en/of derden gebruiken ook uitschakelen of verwijderen via uw browser. Dit kan er echter voor zorgen dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken. Raadpleeg de handleiding van uw browser als u cookies wil wissen of definitief wil uitschakelen.

U kan ook gebruik maken van het cookie-beheer hieronder om cookies voor shiftkalender.be in te stellen.

Noodzakelijke cookies
Uitgebreide analysetools (Google Analytics)
Gepersonaliseerde advertenties (Google Adsense)
Facebook plugin voor opmerkingen


Facebook  Twitter  Google+