Ploegenwerk > Globaliseren van ploegenpremies

Globaliseren van ploegenpremies

Als je in ploegen werkt word je in principe extra vergoed voor de uren die je buiten de kantooruren presteert. Als ploegenwerker offer je immers een deel van je sociale leven en je gezondheid op en zonder financiële compensatie zouden slechts weinig werknemers zich geroepen voelen om 's nachts en in de weekends te werken.

gemiddelde ploegentoeslag shiftpremie
Foto: Pexels

Naast een basisloon zijn er meestal specifieke vergoedingen voor nachtwerk en weekenddiensten. Daardoor is het maandloon uiteraard sterk afhankelijk van de gewerkte diensten en kan dit van maand tot maand flink verschillen.

Sommige bedrijven voegen de verschillende premies samen tot een gemiddelde ploegentoeslag die als vast loon wordt uitbetaald. Dat heeft uiteraard voordelen maar er zijn ook enkele aandachtspunten.

Voordelen

Het maandloon varieert minder erg en is voorspelbaarder waardoor je makkelijker de afbetaling van je woning of je wagen kan plannen.

Als je vrij neemt heeft dit geen invloed meer op je loon. Je kan dus zorgeloos moeilijkere diensten vrij nemen of een langere vakantie inplannen.

Je hoeft geen moeilijkere diensten in te plannen om je loon te optimaliseren. Dit heeft uiteraard een gunstig effect op je gezondheid.

Door het ontbreken van ploegenpremies zal je vlugger geneigd zijn om de nachten en de weekends vrij te nemen waardoor er meer personeel ter beschikking komt tijdens de veelal drukkere kantooruren. In een systeem met ploegenpremies is dit meestal omgekeerd.

Het administratief werk om de betaling van de lonen en de premies uit te voeren wordt eenvoudiger. Ook het risico op fouten wordt kleiner.

Aandachtspunten

Op bedrijven met een geglobaliseerde ploegenpremie "kan je vrij nemen wanneer je wil"... Dat is uiteraard fout! Het bestaan van een ploegentoeslag, geglobaliseerd of niet, betekent op zich al dat er tijdens de nacht en die weekends toch iémand zal moeten werken.

Meer werknemers zullen vrij willen nemen tijdens de nacht en de weekends. Letterlijk "voor hetzelfde geld" kan je 's nachts in je bed liggen of het weekend met je gezin doorbrengen. Het annuleren of niet toekennen van gevraagde vakantie wordt dan door veel werknemers als een verlies of een onrecht ervaren. Aangezien de ploegentoeslag geglobaliseerd is zie je dit op het einde van de maand immers niet zichtbaar gecompenseerd in je loon.

Terwijl de administratie bij de loondienst afneemt zal deze bij het diensthoofd toenemen. Hij of zij zal een systeem moeten bedenken om de meest gewenste dagen zo eerlijk mogelijk te verdelen, dit zijn meestal de nachtdiensten en de weekends maar ook de schoolvakanties en de feestdagen.

Hetzelfde bij de organisatie van deeltijds werk in ploegendiensten. Als het gekozen schema van de deeltijdse werknemer niet evenwichtig is (proportioneel te veel nachtendiensten of weekends) of de deeltijdse werknemer wordt niet vervangen, dan dienen de overige medewerkers meer moeilijkere diensten te presteren. In een bedrijf met ploegenpremies worden deze diensten financieel gecompenseerd maar met een geglobaliseerde ploegenpremie is dit niet het geval.

Jongere werknemers verwerken de lichamelijke belasting van ploegendiensten meestal makkelijker dan oudere werknemers. De nood aan financiële middelen is bij hen veelal ook groter. In een systeem met ploegenpremies ontstaat dan een bepaald evenwicht waarbij jongere medewerkers meer moeilijkere diensten draaien en de oudere medewerkers op die momenten vrij kunnen nemen. Door een geglobaliseerde ploegenpremie wordt dit effect tenietgedaan waardoor er soms meer druk komt op de oudere ploegenwerkers.

Bron: accg | 01-03-2017 volgend artikel

Raak jij ook moeilijker in slaap?

problemen met inslapen December 2017 staat nu al te boek als één van de donkerste maanden in de geschiedenis. Als het tegenwoordig langer duurt vooraleer je de slaap kan vatten dan zou het sombere weer van de voorbije weken daar volgens slaapexpert Johan Verbraecken wel eens voor kunnen tussen zitten.

 

Facebook  Twitter