Home > Disclaimer

Privacyverklaring

De gegevens (een e-mail adres) die worden verzameld via deze website zijn uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden (inschrijven op een nieuwsbrief, beantwoorden van vragen). De informatie wordt enkel gebruikt door de webmaster van www.shiftkalender.be en wordt niet ter beschikking gesteld van derden.

De houder van deze informatie is de webmaster van www.shiftkalender.be

Volgens het artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) hebt u het recht op toegang en op verbetering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Gebruik hiervoor onze contactpagina. Uiteraard kan u de gegevens ook laten schrappen.

Juridische informatie

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.shiftkalender.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren www.shiftkalender.be of derden toe. Het is verboden de via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken of de software te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. De software aangeboden op deze website is gratis voor zover deze door één persoon, op één toestel en in de huiskamer wordt gebruikt. Commercieel gebruik, bruikleen of verkoop van de software is niet toegestaan, ook niet als extra toepassing bij een andere dienst of product.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van www.shiftkalender.be of derden, verbindt u zich ertoe www.shiftkalender.be of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van www.shiftkalender.be of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De webmaster van www.shiftkalender.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De webmaster van www.shiftkalender.be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op of via de site of in de applicaties, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. www.shiftkalender.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. De webmaster van www.shiftkalender.be zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van het gebruik van deze website of van zijn applicaties.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. www.shiftkalender.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door www.shiftkalender.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat www.shiftkalender.be hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de www.shiftkalender.be

Het aanleggen van hyperlinks naar www.shiftkalender.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.
Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer en eenvoudiger te maken en om de inhoud van shiftkalender.be beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of minder optimaal functioneren.

Indien u deze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en op de knop "akkoord" drukt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje dat door de server van deze website, of de server van zijn partners, in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u deze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies worden er gebruikt op deze website?

 • Noodzakelijke cookies
 • Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora of om eventueel met uw persoonlijke account in te loggen op deze website. Deze cookies zijn dan noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van deze website niet of minder optimaal werken.

 • Functionele cookies
 • De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker zodat u van een gepersonaliseerde surfervaring kan genieten. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde vragen voorleggen.

 • Performantie cookies
 • Performantie-cookies verzamelen informatie over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud te verbeteren, beter aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van deze website te vergroten. Voor de analyse van deze website gebruiken we Google Analytics.

 • Third party cookies
 • Shiftkalender werkt voor reclame op deze website samen met Google Adsense. Door hen worden zogenaamde 'third party' cookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt, voor zover u hiermee akkoord bent gegaan. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, uw leeftijd of uw regio. Google noch de adverteerder beschikken over uw identiteitsgegevens.

 • Embedded content
 • Ter ondersteuning van zijn website verwijst shiftkalender.be soms door naar andere websites. Tijdens het bezoeken van deze externe websites kunnen mogelijk ook cookies worden aangemaakt. Raadpleeg het privacy- of cookiebeleid van de betreffende website voor meer informatie over de aanmaak van dergelijke cookies.

Cookies beheren/uitschakelen

U kunt de cookies die Shiftkalender en/of derden gebruiken uitschakelen of verwijderen op de volgende manier. Dit kan er echter voor zorgen dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

 • Google Chrome: hoe bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren
 • Firefox/Mozilla: hoe nieuwe cookies weigeren
 • en hoe bestaande cookies verwijderen
 • Internet Explorer: hoe bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren
 • Safari: hoe bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren
 • Opera: hoe bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren